thao nguyen cafe -  nguyen thai son

Thảo Nguyên Cafe - Nguyễn Thái Sơn

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 1/F1 Nguyễn Thái Sơn, P. 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app