tea house - tea & japanese food

Tea House - Tea & Japanese Food

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 585 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app