tau hoa hoa - seafood restaurant

Tàu Hoa Hoa - Seafood Restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 3/8 Phan Chu Trinh, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app