tam nhu restaurant

Tam Nhu Restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: E6/8, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: +84 90 255 05 74
tam nhu restaurant

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app