swym's table - am thuc a

Swym's Table - Ẩm Thực Á

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Tầng B1, Ô B1.6, Tòa Golden Palace, Mễ Trì, Quận 1, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 50.000VND - 300.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app