Liên Hệ
sweet cherry cafe - nguy nhu kon tum

Sweet Cherry Cafe - Ngụy Như Kon tum

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 30 Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0988 778 883

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app