Sữa tươi sương sáo

Nguyên liệu : 150ml sữa tươi 30 ml sữa đặc Vài miếng sương sáo Ten ten ~~~
người yêu thích