SỮA TƯƠI

Làm 1 chai sữa tươi Trần Đình Xu với tui hong mng
người yêu thích