sua chua deo - thuy khe

Sữa Chua Dẻo - Thụy Khê

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 15 Thụy Khê,Tây Hồ,Hà Nội, Quận Tây Hồ
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app