steak house

Steak House

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 1449 Phan Văn Trị Phường 7, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0931222266

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app