starbucks coffee - rex hotel

Starbucks Coffee - Rex Hotel

open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 22:00h
address.png 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm