1/6

Soup - cháo bào ngư, soup bào ngư vi cá Bigseafood

Hôm nay review mọi người về mon soup/ cháo bào ngư nhé. Soup bào ngư với nước soup được hầm trong 72 tiếng. 1 phần soup nhỏ 250k bao gồm. - Nước súp từ nước hầm xương tủy đúng 72 tiếng - 2 Bào ngư thượng hạng - 2 Cồi điệp nhật thượng hạng - 1 tôm đại - 1 thanh cua lớn - Hoa đông trùng - Nấm Hương - Hồng táo - Kì tử - Hoài sơn - Thục địa - Xuyên khung - Ngọc trúc Soup bào ngư lớn 490k hao gồm. - Nước súp từ nước hầm xương tủy đúng 72 tiếng - 4 Bào ngư thượng hạng - 4 Cồi điệp nhật thượng hạng - 2 tôm đại - 2 thanh cua lớn - Hoa đông trùng - Nấm Hương - Hồng táo - Kì tử - Hoài sơn - Thục địa - Xuyên khung - Ngọc trúc Cháo nhỏ lớn cũng như trên nha. Còn về soup bào ngư vi cá cũng như thế có thêm vi cá mập nhé. Phần nhỏ 390k, trung 550k, lớn 1050k. Đặc biệt của món soup và cháo này là mùi thuốc bắc không quá hắc. Ăn không quen vẫn ăn ngon nhé cả nhà.

heart.png share.png
1.364 lượt xem bài viết