Liên Hệ
so/coffee & lounge

So/Coffee & Lounge

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 46 Nguyễn Tất Thành, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app