shrine - cocktails & dining

Shrine - Cocktails & Dining

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 64 Tôn Thất Thiệp, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 142 917

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app