Liên Hệ
shahar lounge

Shahar Lounge

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 179 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 5413 7741

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app