seesaw coffee

Seesaw Coffee

16 reviews 38.000 đồng / người
open_time.png Giờ hoạt động: Từ 08:00 đến 21:00
address.png 25/17 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm