sao bien coffee, milk tea & fruit

Sao Biển Coffee, Milk Tea & Fruit

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Khu Du Lịch Hòn Sơn, Ấp Bãi Nhà, Xã Lại Sơn, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app