quan sago - tra sua tran chau dai loan

Quán Sago - Trà Sữa Trân Châu Đài Loan

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 42 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app