Quán Phở Chay Như - Trương Quyền

Quán Phở Chay Như - Trương Quyền

open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 22:00h
address.png 54 Trương Quyền, Quận 3
Đánh giá địa điểm