Liên Hệ
quan com ong ngoi

Quán Cơm Ông Ngoi

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 676 Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app