quan com binh dan - dao duy tu

Quán Cơm Bình Dân - Đào Duy Từ

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 163 Đào Duy Từ, P. 6, Quận 10, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 25.000VND - 25.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app