quan bo 7 mon

Quán Bò 7 Món

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 15 Calmette, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: +84 79 3824 113

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app