Liên Hệ
quan an gia vuong

Quán Ăn Gia Vương

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: +84 210 3845 125

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app