pleiku pho cafe

Pleiku Phố Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: CC1 Trường Sơn, Quận 10, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39 707 907

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app