Pizza Cowboy Jack’s

Mình mê pizza của Cowboy Jack's nám, mặc dù mình chỉ ăn được 2 miếng thôi là no ứ lên roài =)))) Thường mình hay đến mua rồi mang về nhà ăn, lần này được Duyên dẫn đi Cowboy Jack's ở Tràng Thi, không gian ở cơ sở này đúng kiểu mình thích luôn ý. Pizza bacon nên các cậu sẽ thấy trên ảnh một miếng bacon nằm cô đơn vắt vẻo giữa 2 miếng pizza =)))))) Ấn tượng mỗi quả ở dưới Cowboy Jack's Tràng Thi là Vuvuzela. Bọn mình lại đi đúng hôm U23 thắng tứ kết nên mọi người ở dưới nhiệt quá, ầm ĩ lên cả tầng trên. Ăn xong, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì có một anh giai từ bên dưới phi lên, nhìn thẳng mặt bọn mình, giơ tay lên trời kêu rõ to "Việt Nam Vô Địch!!!", chết cười =))))))) 📍 Địa điểm: Cowboy Jack's - tầng 2, số 8 Tràng Thi.
người yêu thích