phuong huy 1 hotel

Phuong Huy 1 Hotel

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
3.3/5 điểm (149 đánh giá)
Địa chỉ: 125-127 Bùi Thị Xuân, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 525.974VND - 607.500VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app