phu gia vien cafe

Phú Gia Viên Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 117 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: +84 121 553 6123

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app