Liên Hệ
pho vuong - giang vo

Phở Vuông - Giảng Võ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 229 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 5 131 229

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app