pho thanh rau - pham van khoai

Phở Thành Râu - Phạm Văn Khoai

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Phạm Văn Khoai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app