pho mo - bun dau met

Phố Mơ - Bún Đậu Mẹt

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 3 Đoàn Nhữ Hài, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app