Liên Hệ
pho chinh

Phở Chính

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 220 Nguyễn Ái Quốc, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: +84 61 3899 216

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app