pho chau long - mac dinh chi

Phở Châu Long - Mạc Đĩnh Chi

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 59 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3822 8626

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app