pho 80 - nguyen thi thap

Phở 80 - Nguyễn Thị Thập

2 reviews
open_time.png Giờ hoạt động: Từ 09:00 đến 22:00
address.png 380A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm