phat ngoc

Phật Ngọc

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 127 Ba Vân, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903 053 322

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app