petcorner

PetCorner

1 reviews
address.png PetCorner, Đường Tô Ngọc Vân, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Đánh giá địa điểm

Reviews (1) :

nguyen minh tam
Nguyễn Minh Tâm 18/11/2020 lúc 10:07

Đi Đà Lạt mà ngay lúc trời mưa nguyên ngày là giở rồi bạn êi !! không lẽ nằm hết ngày ở trong phòng !! Đấy , không cam tâm như thế nên em quyết định kiếm chỗ trú mưa mà phải có thứ gì đó để giải trí. ... Xem thêm