Oris.corner - hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ 💁‍♀️

Đ* m* cái bánh chưa được nửa cái muỗng có giá 37.500d, 75k cho 2 hộp :) Tức quá không viết gì được thêm!
người yêu thích