Oreoemoji chiếc bánh nói hộ lòng tôi

Bánh thơm và ngon không ngọt gắt Cảm giác là mình có thể ăn đến no mà vẫn còn muốn ăn tiếp nữa như kiểu bị ghiền á
người yêu thích