Ốc Phượng - Công Chúa Ngọc Hân

Ốc Phượng - Công Chúa Ngọc Hân

50.000 - 165.000 đồng
open_time.png Giờ hoạt động: 14:00h - 22:00h
address.png 47 Công Chúa Ngọc Hân, P. 13, Quận 11
Đánh giá địa điểm