Ốc ngon, 30k/dĩa

Quán này nằm ở hẻm ngay chỗ cafe Nhật Nguyệt, chạy thẳng vô thấy quán ốc nào đông đông là nó. Ốc ở đây khá ngon, lại rẽ, ăn no nê luôn.
người yêu thích