oc anh - da nam

Ốc Anh - Dạ Nam

2 reviews 50.000 - 150.000 đồng
Giá: 8.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 7.00Không gian: 6.00
open_time.png Giờ hoạt động: 11:00h - 22:00h
address.png 39/34 Dạ Nam, phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đánh giá địa điểm