oc 235a

Ốc 235A

50.000 - 110.000 đồng
open_time.png Giờ hoạt động: 14:00 đến 22:00
address.png 235 A Mai Xuân Thưởng, Quận 2, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm