Ổ điện nhà em

Bữa thấy có bạn khoe lon gạo 16 năm, nay em xin mạn phép xin khoe ổ điện nhà ngoại e từ năm 1975 đến giờ. Ngoại em kêu ổ điện này có từ hồi sau khi đẻ Út em, mà út em sinh 1975. Vậy tính ra ổ điện nhà em có tuổi thọ được 45 năm rồi ý mọi người, vẫn đang xài và chưa có nhu cầu bỏ mọi người ơi 😂
người yêu thích