🎄 Noel VUI ĐỎ NGƯỜI 🎅

Noel năm nay mượn đồ những chú lùn, đi check in tại SC Vivo City Quận 7 vui đỏ ngưòi quý dị ạ 🤗😍😘 Cả 1 tuổi thơ với Nhà Máy Đồ Chơi của Santa, nào là xe lửa âm thanh chéo chéo chạy vòng vòng, cầu trượt, thông 2 tầng, khu điều ước và coi phim giữa nhà máy đồ chơi nữa <3 🎅 🎄❄ Noel vui đỏ ngưòi tại SC Vivo City Q7 nè 🎁☃️ #scvivocity
người yêu thích