Nhã Vân - Hủ Tiếu Mì

Nhã Vân - Hủ Tiếu Mì

open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 20:00h
address.png 534 Phan Văn Trị, Quận 5, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm