nha hang thit cho 273

Nhà Hàng Thịt Chó 273

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 273 Vừ A Dính, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại: +84 91 506 85 66

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app