nha hang kim phuong - nguyen van to

Nhà Hàng Kim Phượng - Nguyễn Văn Tố

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 60 Nguyễn Văn Tố, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app