nha hang hoa dao

Nhà Hàng Hoa Đào

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Kim Đồng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: +84 26 3852 779

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app