ngu hai karaoke

Ngư Hải Karaoke

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 50 Ngư Hải, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (038) 3 600 433

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app