Ngon - mình ăn cay hơi dở nên không quánh 5 sao

Bữa dẫn nguyên công ty may tới đây ăn. Phải nói là ngon khí thế!

heart.png share.png
6 lượt xem bài viết