ngoc anh bakery - shop online

Ngọc Anh Bakery - Shop Online

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 2/160 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app